کارت هدیه اسنوا

خرید با کارت هدیه اسنوا

مجموعه علی دادا جهت رفاه حال شما عزیزان و مشتریان شرکت اسنوا و مشتریان شرکت دوو شیوه ی راحتی برای خرید مجدد توسط کارت هدیه شرکت اسنوا و کارت هدیه شرکت دوو اتخاذ کرده است و شیوه کار به این صورت است که شما بعد از فعال سازی کارت هدیه
( نحوه‌ی فعال سازی پشت کارت هدیه توضیح داده شده است)

مجموعه علی دادا جهت رفاه حال شما عزیزان و مشتریان شرکت اسنوا و مشتریان شرکت دوو شیوه ی راحتی برای خرید مجدد توسط کارت هدیه شرکت اسنوا و کارت هدیه شرکت دوو اتخاذ کرده است و شیوه کار به این صورت است که شما بعد از فعال سازی کارت هدیه
( نحوه‌ی فعال سازی پشت کارت هدیه توضیح داده شده است)

یادآوری بسیار مهم به هیچ عنوان قسمت مخفی شده و یا hide شده کارت را مخدوش نفرمایید که در اینصورت کارت به هیچ عنوان توسط مجموعه پذیرفته نمی شود و با هزینه شخصی به شما عودت داده می شود و همچنین شما می تواند هر محصول دلخواه از لوازم خانگی را در ازای کارت هدیه از ما بخواهید